Ladislav Vrána
geodet

Nabídka geodetických a zeměměřičských prací

Nejčastější požadavek ze strany fyzických osob je zaměření pozemku a zaměření stavby. To je pouze malá část z geodetických prací. Proto pozorně čtětě dále ".. co všechno pro Vás může Váš geodet udělat".

Katastr nemovitostí

 • Geometrické plány
  • pro zaměření dokončené stavby pro zápis do katastru nemovitostí
  • pro zaměření rozestavěné stavby pro získání úvěru
  • pro zřízení věcného břemene na část pozemku
  • pro rozdělení pozemku
  • pro doplnění pozemku ze zjednodušené evidence
 • Vytýčení hranic pozemku
 • Práce v podrobném bodovém polohovém poli (PBPP)
 • Zjišťování vlastnických vztahů k pozemkům

Inženýrská geodézie

 • Zaměření stavby
 • Zaměření skutečného provedení staveb
 • Zaměřování stávajících inženýrských sítí a jejich digitální zpracování
 • Zpracování výsledků v digitální formě s propojením na mapové podklady
 • Vyhotovení podkladů pro projekční činnost
 • Měření a výpočty kubatur
 • Sledování posunů a deformací terénu
 • Mapovací práce, základní mapy podnikových areálů a jejich údržba

Copyright © 2008 Ladislav Vrána, www.geodet-vrana.eu