Naše služby

Katastr nemovitostí

Vyhotovení geometrických plánů

Geodetické práce, které provádíme v katastru nemovitostí :

 • Geometrický plán pro vyznačení budovy (nezbytný doklad ke kolaudaci budovy)
 • Geometrický plán pro vyznačení změny obvodu budovy ( nezbytný doklad ke  kolaudaci)
 • Geometrický plán pro rozdělení pozemku
 • Geometrický plán pro změnu hranice pozemku
 • Geometrický plán pro doplnění katastru o pozemek vedený dosud ve zjednodušené evidenci
 • Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene (práva, která omezují vlastní­ka pozemku ve prospěch jiného)

Vytýčení hranic pozemku

 • Vlastnické hranice pozemků evidovaných v katastru nemovitostí

Inženýrská geodézie

Inženýrská a stavební geodézie

Práce, které provádíme v inženýrské a stavební geodézii:

 • Geodetické činnosti v investiční výstavbě
 • Zaměření polohopisu a výškopisu pro vyhotovení projektové dokumentace
 • Tvorba mapových podkladů pro projektování staveb a terénních úprav
 • Zajištění podkladů pro majetkové uspořádání
 • Vytyčení prostorové polohy stavby ( osazení stavby do terénu s vyhotovením stavebních laviček) , vytyčení inženýrských sítí 
 • Kontrolní (ověřovací) zaměření objektů staveb 
 • Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení stavby ( DSPS)
 • Zaměření inženýrských sítí a vyhotovení dokumentace skutečného provedení  inženýrských sítí
 • Výpočet a zaměření kubatur  ( projektovaných náspů, výkopů,skládek apod.)
 • Sledování posunů a deformací terénu a staveb

Máte zájem o naše služby?